Gučevo

Gučevo je planina koja se nalazi severno od Boranje i u prostoru koji Drina polulučno zatvara sa zapada i severozapada. Najviša tačka se nalazi na 779m nadmorske visine i zove se Crni vrh i spada u red nižih Valjevsko-podrinjskih planina. Pruža se pravcem severozapad-jugoistok u dužini od oko 10 kiliometara. Jugoistočni deo se zove Kulište i sastavljen je paleozojskih škriljica, preko kojih su nataloženi trijasni krečnjaci sa naslagama antimona. Severozapadni deo se sastoji od peščara i konglomerata preko kojih leže kretacejski krečnjaci sve do temena. To teme je valovito i zbog krečnjačke podloge skrašćeno. Brojni potoci otiču sa Gučeva prema reci Jadar i Drini raščlanjujući njegove strane, posebno drinske, koje su strme i razrivene dubokim jamama. Sa severne i severozapadne strane strane ono je takođe zasečeno uzdužnim rasedom zbog čega su i one strme. Na njemu izbijaju termo- mineralni izvori banje Koviljače. Crni vrh kao najviša tačka planine, nalazi se na njenom severozapadnom završetku, iznad Koviljače i nedaleko od Loznice. Sam vrh je bez izvora i potoka jer je sastavljeno od krečnjaka. Iako krečnjačkog sastava ono je obraslo gustom bukovom šumom koja zatvara vidik. U neposrednoj blizini Crnog vrha podignut je spomenik i kosturnica srpskim i austrougarskim ratnicima izginulim na ovom prostoru 1914. godine u Prvom svetskom ratu. Nedaleko do spomenika, na severnoj strani i na visini od 550 metara, sagrađen je planinarski dom i turističko-ugostiteljski objekat, koji je ujedno i najveći planinarski dom u Srbiji. Nedaleko do njega na visini do 500 metara, na jednoj zaravni podignit je auto-kamp sa restoranom i kamp-kućicama. Od spomenika pa do planinarskog doma i sve do auto-kampa uređene su šetališne staze.