Kontakt

Stomatološka Ordinacija Risojević

 

Stomatološka Ordinacija Risojević
Trg Oslobođenja 5
15307 Lešnica
Tel: +381 60 70 30 230
ŽR: 205-0000000213524-07
PIB: 108724250
Matični broj: 63656291
E-mail: ordinacijarisojevic@gmail.com